Multifonksiyonel Bitki: Kapari

Kapari, çalımsı ve dikenli yapıda, akdeniz ikliminde yetişen, fosfor, potasyum ve kalsiyum gibi minerallerden zengin bir bitkidir. Çiçeğin tomurcuk kısmında fazla miktarda A vitamini ve protein bulunur. Protein, vitamin ve mineraller yönünden oldukça zengin olması, kapariyi besin değeri yüksek bir bitki haline getirmektedir.

Bu içeriğinden dolayı kaparinin, vücudun farklı stres durumlarında oynadığı rolleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1 Antioksidan

Yapılan çalışmalarda Kaparinin tomurcuklarında alkaloid, glukozinolat, flavonoid ve diğer polifenoller gibi birçok antioksidan madde bulunmuştur. Kapari hidrojen verici olarak görev yapmakta ve radikallerle reaksiyon vererek antioksidan özellik göstermektedir.

2 Kan Şekeri

Diyabet, insülin üretimi, salgılanması veya kullanımı aşamalarının birinin veya birkaçının yapılamamsı durumunda düzensiz kan şekeri düzeyleri ile karşımıza çıkan ve beraberinde birçok kronik komplikasyona sebep olan bir hastalıktır. Diyabetin türüne göre beslenme, ilaç veya insülin tedavileri kullanılır.

Kapari ile farelerde yapılan çalışmalarda şeker hastalığında düzenleyici etkiler gösterdiği; 45 gün süre uygulandığında açlık kan şekerinde düşme, insülin düzeyinde artış gözlemlenmiştir. Hipoglisemik etkileri ile ilgili olarak yapılan başka bir çalışmada bazal insülin değerlerinde değişiklik olmaksızın kan şekerinin normale döndüğü gözlenmiştir. Tıbbi beslenme, insülin veya ilaç tedavilerini desteklemek amacıyla hekim gözetimi altında kullanılabilir.

3 Enfeksiyon

Kaparinin hücre çoğalmasını ve virüs-mantar hastalıklarına karşı önleyici etkileri vardır. Bu özelliği antioksidan içeriği ile bağışıklığı güçlendirici etkisinden ileri gelmektedir.

4 Kanser ve Kemoterapi 

Özellikle çocuklarda kanser ve tedavisinin etkileri çok daha büyüktür. Kanser çocuklarda erişkinlere göre daha az sıklıkta görülmektedir fakat çocuk kanserlerinde kanser hücreleri hızlı çoğalan ve büyüyen türdedir, aynı zamanda da tedaviye daha duyarlıdır. Bu sebeple çocuk kanserlerinin üçte ikisi tamamen şifa bulabilmektedirler. Tedavide genellikle cerrahi, ışın ve ilaç tedavileri birlikte kullanılır.

Kapari ile kemoterapi üzerine deneysel çalışmalarda kapari alan farelerde ilacın karaciğere toksik etkisini önlediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca kaparinin kemoterapideki kemik iliği baskısını da azalttığı, bağışıklığı güçlendirdiği ortaya çıkmıştır.

5 Menopoz Stresi

Yapılan deneylerde kapari kullanılan menopozlu farelerin karaciğer, böbrek ve beyin dokuları ayrı ayrı incelenerek oluşan menopoz stresinin azaldığı gözlenmiştir. Kapari özütü ile vücuttaki antioksidan maddelerin artışı bu stresin azalmasına sebep olarak gösterilebilir.

6 MS Hastalığı

MS yani Multiple Skleroz, beyin ve omuriliği tutan özbağışıklık hastalığıdır.  Vücudun, birden fazla bölgede sinir iletimindeki koruyucu maddeler olan “myelin kılıf”lara saldırması sonucu, bu kılıfın sertleştirerek işlevsiz duruma gelmesidir. Çalışmalar sonucunda kapari özütünün deneysel olarak MS hastalığı oluşturalan farelerde koruyucu ve iyileştirici etkileri gösterdiği bulunmuştur.

7 Kan Yağları

Kapari karaciğer koruyucu etki göstererek kan yağlarının düzenlenmesinde olumlu etkilere sahiptir. Kan yağları yüksek yetişkin bireylerle yapılan çalışmada kapari özütü kullanılmış ve plazma trigliserid, total lipid ve fosfolipid konsantrasyonlarında azalma olduğu saptanmıştır. Yine kapari ile yapılan diyabet çalışmalarında da kan şekeri ve insülin miktarlarındaki etkileri sebebiyle dolaylı olarak  kolesterol ve trigliserid düzeylerini düşürmüştür.

Çeşitli hastalıklar üzerinde olumlu etkilere sahip olan Kapari, tıbbi tedavi süreçlerine destek olmak amacıyla doktorunuzun bilgisi dahilinde kullanılabilir.

                                                                                    

Önerilen Makaleler