Kilo Almadaki Genetik Faktörler

• Ebeveynlerden birinin şişman olduğu zaman; çocukların
şişman olma riski %40
• İkisi şişman olduğu zaman oran %80’e çıkmaktadır.
GENLERİN ETKİLEME DERECELERİ:
• Etkileme derecesi fazla ise 0-1 yaş arası
• Ortaysa çocukluk ve gelişme çağında
• Hafifse 20 yaşından sonra, en fazla gebelik, pasif
yaşantı ve menopoz gibi kolaylaştırıcı sebeplerin
katkısı ile şişmanlık başlar.
HAMİLELİK DÖNEMİ:
• 9 aylık hamilelik boyunca hem kendisi hem de bebeği
için beslenen anne; doğum sonrası kilolarını vermekte
oldukça zorlanır.
• Ekstra kaloriye ihtiyaç duyulan dönem, yalnızca
hamileliğin son 3 ayıdır.
HORMONAL BOZUKLUKLAR:
• Tiroit, pankreas, hipofiz, böbrek üstü ve cinsel bezleri;
hormon yapımında ve salınmasındaki bozukluk şişmanlığa
neden olur.
Haluk Saçaklı
Bilim Doktoru
Kaliteli Yaşam Danışmanı
 

Önerilen Makaleler