Gece Az Ye Kilo Alma

Şişmanlık için birçok neden gösterilmektedir; kişilere
göre az ya da çok rolü olan birden çok etkenin üzerinde
durulmaktadır.
 
BESİN ALIMI:
• Şişman ve şişman olmayanların aralarında günlük enerji
alımı bakımından bazen hiçbir fark bulunmayabilir.
• Ancak uyanık geçirilen saatler içinde besin alımının
dağılımı farklıdır.
• Şişmanların sabah kahvaltılarında daha az akşam
yemeklerinde ise daha fazla yedikleri gözlenmiştir.
• Kahvaltı ve akşamüzeri çayla yenen besinlerin enerji
değerleri düşük olduğundan pek tercih etmezler.
• Akşamları fazla yeme, sabahları iştahsızlığa neden
olmaktadır.
• 2000 k.cal bir öğün sabah yenmesi halinde kilo
verilirken, akşamüzeri yenmesi halinde kilo almaya
neden olabilmektedir.
KISACA: Şişmanlık, geceleyin başlayan dinlenme
dönemlerinde yenen yemek programlarından
kaynaklanmaktadır.
HAREKETSİZLİK:
• Endüstrinin makineleşmesi, evlerde mekanik araçların
çoğalması, araba kullanımının yaygınlaşması ve az
hareket getiren işlerin artması enerji harcamasının
azalmasına yol açmaktadır.
• Sosyal yaşamdaki bu değişmelere paralel olarak
birey beslenme alışkanlıklarını değiştirmezse, pozitif
enerji dengesinin bir sonucu olarak şişmanlık ortaya
çıkmaktadır.
• Şişman kadınlardaki hareketsizliğin erkeklere oranla
daha fazla olduğu saptanmıştır.
YAŞ:
• Şişmanlık, genellikle orta yaş rahatsızlığı olarak kabul
edilmektedir.
• Yaşla beraber bazal metabolizma yavaşlar, enerji
harcaması azalır, enerji alımı bunu dengelemezse yaş
arttıkça vücut ağırlığı artar.
• Bununla birlikte toplumun sosyo-ekonomik yapısına
paralel olarak yaşamın her döneminde görülebilir.
PSİKOLOJİK FAKTÖRLER:
• Annenin ya da babanın ölmesi, stres durumlarında
şahısların büyük ölçüde kilo almalarına sık rastlanır.
• Burada yemek yeme bir çeşit gerilimden kurtulma
çaresi olarak görülmektedir.
AZ SU İÇİMİ:
• Günlük su tüketimi azalırsa vücutta depolanan yağ
miktarı artar.
• Sonuçta böbrekler fonksiyonlarını tam yerine
getiremediği için yağları enerjiye çeviren karaciğer,
böbreklerin işini üstlenince yağlar bedende toplanır.
Çözüm:
• Yaktığınız her 1000 kalori için 1 litre su içiniz.
• Su tüketimi yaptığınız egzersizlerin niteliğine ve iklim
şartlarına bağlı olarak artabilir.
MENOPOZ:
• Menopoza giren kadının vücudunda değişen hormon
dengesine bağlı olarak yağ yüzdesi çoğalır.
“Bunun nedeni; beslenme biçimi aynı kalsa da enerji
tüketimi günde 400-500 kalori kadar azalmasıdır.”
 

Önerilen Makaleler