ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAMİNATE VENEER UYGULAMALARI

Gülüş hattı dediğimiz ön bölge dişlerinde renk, şekil ve konum bozuklukları önemli bir estetik problem olarak karşımıza çıkar. Bunların tedavisinde dişlerde minimum madde kaybı ile uygulayabildiğimiz  veneerler  mükemmel sonuçlar yaratılır. Laminate veneerler ile dişlerin sadece ön yüzeyleri restore edilir.
Aşırı flor alımı ve diş gelişim döneminde antibiotik kullanımı veya kalıtsal bozukluklar sonucu renklenmiş dişler diş beyazlatma işlemlerine cevap vermez. Bunlarda laminate veneerler uygundur. Bunun dışında laminate veneer tedavisi aşağıdaki durumlarda uygulanabilir:

Ayrık dişler
Şekil bozukluğu olan dişler
Çapraşıklık
Renklenmiş, aşınmış dişler ve kırık eski dolgular
Diş boyutunun uzatılması istenen durumlar

İyi ağız bakımıyla yıllarca kullanılabilen laminate veneerler her hastada uygulanamayabilir. Kapanış bozukluğu, diş sıkma ve gıcırdatma gibi problemleri; tırnak yeme gibi kötü alışkanlıkları ve ileri derecede diş eti problemleri olan hastalarda kontraendikedir. Yetersiz mine varlığında laminate veneer yerine kuron restorasyonları yapılmalıdır. Ön dişlerde aşırı çapraşıklık varlığında ise en uygun tedavi yöntemi ortodontik tedavilerdir.
Laminate veneer  tedavileri direkt ve indirekt olarak iki farklı şekilde yapılır. Direkt laminate veneerler  hasta başında tek seansta yapılır. İndirekt yöntemlerde ise laboratuar çalışması gerektiğinden birden fazla seansa ihtiyaç duyulur. Direkt laminate veneerler kompozitten yapılır. Bu yöntemin ucuz olması, gerektiğinde tamirinin kolay olması daha çok tercih edilmesine neden olur.  İndirekt yöntemlerde ise kompozit veya porselen kullanılır. Porselen laminate veneerler estetik olarak en başarılı sonucu verir. Kompozitlere göre lekelenmeye ve aşınmaya daha dirençlidir. Ancak pahalıdır ve gerektiğinde tamirleri zor olmaktadır. Gelişen teknoloji ile tüm materyallerin fiziksel özellikleri artırılmaktadır. Hekiminiz muayene sonucunda ve sizin istekleriniz doğrultusunda uygun materyal ve yöntemi seçer.
Laminate veneerler  dişlerin ön yüzeylerine çok küçük müdahalelerle mükemmel estetik görünüm kazandırır.

Önerilen Makaleler