Sevgi Altun

1993 yılında İstanbul Bakırköy’de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini yine İstanbul Başakşehir ilçesinde başarı ile tamamlamıştır. Başarısının farkına varan öğretmenleri sayesinde orta okul ve lise yıllarında tiyatro ve müzik eğitimi almaya başlamış, bu kapsamda birçok sahne ve oyunda yer almıştır. Üniversite eğitimini Süleyman Demirel ve Kırklareli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünde başarı ile tamamlamıştır. Fakülte, eğitim araştırma ve devlet hastaneleri, sağlık ocakları, toplum sağlık merkezleri, özel klinik/poliklinik gibi sağlık kurumlarında gönüllü ve/veya uygulamalı staj ve eğitimler almıştır. İstanbul’da ofis açma işlemlerini devam ettiren Diyetisyen Sevgi ALTUN, hâlen daha gerek sosyal medya, gerek birebir görüşmelerde en fazla tercih edilen diyetisyenlerden biri olarak mesleğine devam etmektedir.